Kavramlar Sözlüğü

 

Bu sayfada az bilinen bazı bilimsel kavramların basit tanımlarını vermeye çalışacağız.

EPİGENETİK  (epigenetics):  EpigenetikbiyolojideDNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, ama aynı zamanda ırsi olan, gen ifadesi değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. (Kaynak: Vikipedia)

EPİGENOMİK (epigenomic):  Epigenomik, epigenetik ve genom bilimlerinin yeni bir dalıdır ve  tüm genom çapında, meydana gelen epigenetik modifikasyonları inceler.

FENOTİP: Bir canlının görünen bütün  özelliklerine verilen ad.

GEN (gene): Hücrelerin kromozomlarında bulunan ve ait olduğu canlının karakteristik kalıtsal özelliklerinden bazılarını belirleyen moleküler DNA parçası.

GENETİK (Genetics): Genlerle ilgili konuları inceleyen bilim dalı.

GENOM (genom): Bir canlının DNA’sında kayıtlı olan genetik bilgilerin tamamı.

GENOTİP: Bir canlının sahip olduğu genler topluluğuna verilen ad.

NÖROPLASTİSİTE (neuro-plasticity)

MEM

MEMETİK

MEMPLEKS

 

  tarafından 10:37 pm itibariyle gönderildi.

 Bir yanıt bırakın

Bu HTML tagleri ve özellikleri kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)